Nền tảng Bảo hiểm Miin

Miin bắt đầu từ năm 2019 với trăn trở của đội ngũ sáng lập “Làm thế nào để đông đảo công chúng có thể dễ dàng tiếp cận các loại bảo hiểm, vượt qua những thủ tục phức tạp và tốn thời gian trong ngành bảo hiểm?”.

Chúng tôi nhìn thấy rõ hai vấn đề lớn của thị trường là: kênh bán digital và sản phẩm. Các sản phẩm Bảo hiểm truyền thống không phù hợp trên môi trường digital, việc chuyển sản phẩm nên môi trường online một cách đơn giản chưa đem lại hiệu quả, khi phần lớn vẫn đòi hỏi tư vấn hoặc những sản phẩm chưa thực sự tạo ra nhu cầu thiết yếu. Chúng tôi tập trung giải quyết vấn đề này bằng cách áp dụng công nghệ để rút gọn quy trình trong Bảo hiểm, và nghiên cứu, xây dựng các sản phẩm mới phù hợp với môi trường digital hơn.

Với Miin, đầu tiên bạn có thể dễ dàng mua và quản lý các Bảo hiểm phổ thông như TNDS thông qua các thao tác rất đơn giản và dễ hiểu trên ứng dụng với giá cả hợp lý nhất.

Đặc biệt, chúng tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu việc triển khai mô hình tương hỗ trên nền tảng blockchain, nhiều người tham gia vào một pool để cùng chia sẻ rủi ro. Người dùng có quyền kiểm soát, ra quyết định các hoạt động trong pool, để xây dựng sự minh bạch cho quy trình vận hành bao gồm việc tham gia và thực hiện bồi thường.

Last updated